Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Posiadają Państwo prawo do zwrotu zakupionych u nas produktów w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn oraz ponoszenia dodatkowych kosztów z wyjątkiem tych o których mowa poniżej.

ART 33-35 USTAWY Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34 ust 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Art. 35 ust 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Art. 35 ust 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Informację o odstąpieniu od umowy prosimy kierować bezpośrednio na nasz email lub na dane poniżej

Hemp Care sp z o.o.
ul. Poniatowskiego 49
37-500 Jarosław
sklep@hempcare.com.pl

Okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji, jest liczony od dnia dostawy ostatniego produktu z zamówienia. Prosimy pamiętać aby zwrotu dokonać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu.

REKLAMACJE

Prosimy aby do zwrotu dołączyć dowód zakupu, paragon lub numer zamówienia wraz z Imieniem i Nazwiskiem oraz numerem rachunku, na który odeślemy Państwu pieniądze.

Pamiętaj – nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

O wszelkich błędach związanych z wysyłką prosimy informować drogą mailową – kontakt.

Zwrotów / reklamację, prosimy wysyłać na adres:

Hemp Care sp z o.o.
ul. Poniatowskiego 49
37-500 Jarosław